Lambda studentförening

1934 startades studentkåren Lambda av och för sjöfartsstudenter i Kalmar. 2010 blev Lambda en del av studentkåren Linnéstudenterna och istället för en kår är vi nu en studentförening. Vi i styrelsen på Lambda fungerar som en länk mellan eleverna, skolledningen och arbetslivet.

Lambdas Nya Styrelse

februari 12th, 2018

Ordförande: Daniel Pettersson K2

Vice Ordförande: Louise Falk K2

Kassör: Kjell Meiner K3
Sekreterare: sanne josten K2
Utbildning: Katarina Wernolf K3
Idrott: Fredrik Larsson K2
Idrott: Vakant
Jobbaransvarig: Moa Lundström K1
Sexmästare: Karl Teiner K1
Sexmästare: Louise Tinglöf K1
Information: Ebba Nyman K1
Socialt ansvarig: Mikael Renardsson K2
IT: Tinus Lindström K2
LYC: Emma Birgersson FB7
Ledamot: David Blomquist K2
Ledamot: Daniel Rylander K1

Kassörs Posten

december 13th, 2017

Näst ut har vi våran kassör Kjell.

unnamed (1)

Jag heter Kjell Meiner och läser 3:e året till sjökapten. Jag sitter idag i Lambdas studentförening som kassör.

Som representant i Lambdas studentförening som kassör har man i uppgift att hålla koll på föreningens ekonomi, där det då ingår att betala de fakturor som kommer in, bestämma budgeten för föreningen och vara kontaktperson till banken. Man sammarbetar även med Career Event och deras ekonomiansvarig.

Man sitter även som ledamot i styrelsen och får vara med och bestämma vad som sker i Lambda.

Lambda är en studentförening som bedriver både roliga aktiviteter och är utbildningsbevakande. Vi arrangerar introduktionen för de nya studenterna på sjöfartshögskolan, vi anordnar sittningar och fester. Vi hjälper även elever med till exempel mattehjälpen och simulatorövningar på kvällstid. Det är även Lambda som arrangerar Career Event.

Är du intresserad av att söka posten som ordförande i Lambda studentförening kan du kontakta valberedningen Lucas Nawrin Oxing (K2) antingen på mejl lo222kh@student.lnu.se eller genom att ta tag i honom på skolan. Det går också fint att närvara vid Lambdas årsmöte den 7/2 och anmäla sitt intresse på plats.

Lambdas förslag till urvalsproceduren för praktik

december 1st, 2017

Lambdas förslag på urval till praktik.

Till följd av att det uppstått klagomål på hur urvalet av fartyg till den fartygsförlagda utbildningen har gått till, har Lambda arbetat fram ett förslag.

 

Hur fartygen fördelas under årskurs 1 skall precis som nu, ske slumpmässigt.

Den fartygsförlagda utbildningen som sker under LP 3 samt LP 4 i årskurs 2 anser vi ska rangordnas enligt följande:

Den student med flesta avklarade högskolepoäng bör kontaktas först. Istället för att ta ut beskedet från Ladok den 30/6 är förslaget att det sker samma dag som sista ansökningsdatumet för praktik hos SUI. 2017 var ansökan öppen från 15/9-15/10.
Om det behövs tid för att arrangera rangordningen så ser vi inga problem med att stänga ansökan tidigare.

De studenter som hamnar i gruppen med högsta möjliga poäng skall rangordnas med hänsyn till betyg på kurser som ingår i programmet.
Alltså t. ex 10p för betyget VG och 5p för ett G.
Skulle man därefter ha elever med lika många poäng, kan man skilja dem genom ett randomförfarande.

Samma urvalsprocess önskar vi att se inför den sista fartygsförlagda utbildningen i årskurs 4.

Vi anser det orimligt att någon student ska behöva en månad på sig för att ansöka om fartyg.
Vi är fullt medvetna om att skolan/SUI anser att det inte finns något fartyg som är bättre att tjänstgöra på än något annat. Vi menar däremot att finns möjligheten att välja fartyg man är intresserad av att tjänstgöra på, så gör man även bättre ifrån sig under tiden ombord. Vi är också av den åsikt att om man med hjälp av sina betyg kan påverka sin situation kan det vara en god morot för att prestera bättre i skolan.

Ordförande Posten

november 22nd, 2017

Näst ut har vi våran kära ordförande Daniel Petersson
unnamed (2)Jag heter Daniel Petersson läser 2 året på sjökaptensutbildningen och sitter idag som ordförande i studentföreningen Lambda.

Lambda är en studentförening som bedriver både roliga aktiviteter och är utbildningsbevakande. Vi arrangerar introduktionen för de nya studenterna på sjöfartshögskolan, vi anordnar sittningar och fester. Vi hjälper även elever som behöver lite extra stöd med till exempel mattehjälpen och simulatorövningar på kvällstid. Det är även Lambda som arrangerar Career Event.

Att sitta som ordförande är mycket utmanande och roligt men också inspirerande. Man har väldigt stor möjlighet att påverka inte bara aktiviteter som sker på fritiden utan även sådant som händer i skolan. Som ordförande sitter man till exempel med i mötena där det beslutas om vilka öppna föreläsningar som ska hållas. Man får stor erfarenhet av hur styrelsearbete fungerar och får dessutom leda styrelsen i det.

Är du intresserad av att söka posten som ordförande i Lambda studentförening kan du kontakta valberedningen Lucas Nawrin Oxing (K2) antingen på mejl lo222kh@student.lnu.se eller genom att ta tag i honom på skolan. Det går också fint att närvara vid Lambdas årsmöte den 7/2 och anmäla sitt intresse på plats.

Valberedningen

november 15th, 2017

Våran Valberedningen  består av denna finna man som heter Lucas23698634_1582470855125012_1246935280_oMitt namn är Lucas Nawrin Oxing och jag går andra året på sjökaptensprogrammet. Inför Lamdas årsmöte sitter jag i valberedningen vars uppgift är att vaska fram lämpliga kandidater att nominera till styrelsens poster. Målet är att få fram en så bra sammansatt styrelse som möjligt. Är du intresserad av en post, vill du tipsa om någon annan eller veta mer? Tveka inte utan kontakta mig. Lättast är att hugga tag i mig på skolan, men annars går det även bra att skicka ett mejl till lo222kh@student.lnu.se